Dịch vụ IMEI

Dịch vụ IMEI

0

Check Clean/Unpaid - Kiểm tra Sạch/Nợ cước/Báo mất

Loại Thời gian giao hàng Giá
Check Blacklist All Model - Kiểm tra máy có Blacklist hay không bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
Check Unitied Kingdom Clean/Blacklist - Kiểm tra Sạch/Báo mất (United Kingdom) bằng IMEI 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $0.15
Check T-Mobile Clean/Unpaid - Kiểm tra Sạch/Nợ cước/Báo mất máy T-Mobile # S1 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Check T-Mobile Clean/Unpaid - Kiểm tra Sạch/Nợ cước/Báo mất máy T-Mobile # S2 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.09
Check Sprint Clean/Unpaid - Kiểm tra Sạch/Nợ cước/Báo mất iPhone Sprint # Server 1 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Check Sprint Clean/Unpaid - Kiểm tra Sạch/Nợ cước/Báo mất iPhone Sprint # Server 2 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.25
Check Verizon Clean/Unpaid - Kiểm tra Sạch/Nợ cước/Báo mất iPhone Verizon 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.1
Check AT&T Clean/Unpaid/Blacklist (NOT AUTO UNLOCK) - Kiểm tra AT&T Sạch/Nợ cước/Báo mất (iPhone + Các hãng khác) - Không tự Unlock 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.17
Check AT&T Clean/Unpaid + AUTO UNLOCK (1-60mins) - Kiểm tra Sạch/Nợ cước/Báo mất máy AT&T + Tự unlock - Tất cả model iPhone (1-60 phút) 1-60 Miniutes 1-60 Miniutes $0.65
Check AT&T Clean/Unpaid + AUTO UNLOCK (1-12H) - Kiểm tra Sạch/Nợ cước/Báo mất máy AT&T + Tự unlock - Tất cả model iPhone (12-24H) 12-24 Hours 12-24 Hours $0.45
Check AT&T Generic Clean/Unpaid + Auto Unlock - Kiểm tra Sạch/Nợ cước/Báo mất máy AT&T + Tự unlock - Generic All Models (1-60mins) 1-60 Miniutes 1-60 Miniutes $0.65
1

Check Apple iDevice Info - Kiểm tra thông tin máy Apple

Loại Thời gian giao hàng Giá
Check Activated iPhone/iPad - Kiểm tra iPhone/iPad kích hoạt hay chưa bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.11
Check Info iDevices - Kiểm tra thông tin máy Apple bằng Serial 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.09
Check Model/Color/Storage - Kiểm Tra Model/Dung Lượng/Màu Sắc bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.03
Check Warranty info iPhone/iPad - Kiểm tra hạn bảo hành iPhone/iPad bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
Check All In One iPhone/iPad - Kiểm tra tổng quát máy Apple bằng IMEI 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Kiểm tra tổng quát máy Apple (Tiếng Việt) bằng IMEI 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.3
2

Check iCloud ON/OFF - Kiểm tra iCloud ON/OFF

Loại Thời gian giao hàng Giá
Check iCloud ON/OFF + Model - Kiểm tra iCloud On/Off + Model bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.04
Check iCloud ON/OFF - Kiểm tra iCloud On/Off bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.03
3

Check iCloud Clean/Lost - Kiểm tra iCloud Clean/Lost

Loại Thời gian giao hàng Giá
Check iCloud Clean/Lost + Model - Kiểm tra iCloud Sạch/Báo mất + Model bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.07
Check iCloud Clean/Lost - Kiểm tra iCloud Sạch/Báo mất bằng IMEI 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
Check iCloud Clean/Lost - Kiểm tra iCloud Sạch/Báo mất bằng SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
4

Check Carrier + SimLock - Kiểm tra nhà mạng/SimLock

Loại Thời gian giao hàng Giá
Check Carrier + SimLock - Kiểm tra nhà mạng + Lock/Quốc tế + FMI + iCloud bằng IMEI 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.15
Check Carrier + SimLock - Kiểm tra nhà mạng + Lock/Quốc tế + Hạn Bảo Hành bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.14
Check Carrier + SimLock - Kiểm tra nhà mạng + Lock/Quốc tế bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Check Simlock Status - Kiểm tra SIM Lock/Quốc tế bằng IMEI/SERIAL #S1 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.08
Check Simlock Status - Kiểm tra SIM Lock/Quốc tế bằng IMEI/SERIAL #S2 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
5

Check WF/BT/SERIAL Remove iCloud - Thông tin Wifi/Blutooth - Serial để gỡ iCloud iPad

Loại Thời gian giao hàng Giá
Check Wifi Mac for iPad - Kiểm tra địa chỉ WIFI cho iPad bằng IMEI/SERIAL 1-24 Hours 1-24 Hours $0.65
Check Wifi/Bluetooth - Kiểm tra thông tin ổ cứng iPhone/iPad bằng IMEI (Picture/Hình ảnh) 1-24 Hours 1-24 Hours $3.1
Check Wifi/Bluetooth - Kiểm tra thông tin ổ cứng iPhone/iPad bằng SERIAL (PIC/Hình ảnh) 1-24 Hours 1-24 Hours $2.8
Serial + WF + BT - Serial gỡ iCloud iPad - CPU A5/A6 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $2.2
Serial + WF + BT - Serial gỡ iCloud iPad - CPU A7 (All CPU) 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $3.5
Serial + WF + BT - Serial gỡ iCloud iPad - CPU A8/A9/A10 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $2.8
6

Check GSX + Sold By - Kiểm tra GSX + nơi bán iPhone/iPad

Loại Thời gian giao hàng Giá
Sold By/GSX/Case History/Replacement (ICCID+MAC) - Kiểm tra thông tin Sold By/GSX/Case History/Replacement (ICCID+MAC) bằng IMEI/SERIAL (Hình ảnh) 1-24 Hours 1-24 Hours $1.4
Check Sold By/GSX/Case History/Replacement (ICCID+MAC) - Kiểm tra thông tin Sold By/GSX/Case History/Replacement (ICCID+MAC) bằng IMEI/SERIAL (Văn bản) 1-24 Hours 1-24 Hours $1.15
Check GSX/Sold by/MAC/ICCID - Kiểm tra GSX/Sold by/MAC/ICCID bằng IMEI/SERIAL #S1 1-24 Hours 1-24 Hours $1.1
Check GSX/Sold by/MAC/ICCID - Kiểm tra GSX/Sold by/MAC/ICCID bằng IMEI/SERIAL #S2 1-48 Hours 1-48 Hours $0.82
Check Sold by iPhone/iPad - Kiểm tra nơi bán ra(Sold by) iPhone/iPad bằng IMEI 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $1.3
Check Sold By iPhone/iPad - Kiểm tra nơi bán ra(Sold by) iPhone/iPad bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $1.5
Check Sold By iPhone/iPad (Slow) - Kiểm tra nơi bán iPhone/iPad bằng IMEI/SERIAL (Dịch vụ chậm) 1-24 Hours 1-24 Hours $1.15
7

Convert IMEI <> SERIAL - Đổi IMEI ra SERi và ngược lại

Loại Thời gian giao hàng Giá
Convert IMEI to SERIAL - Đổi IMEI ra SERIAL # Server 1 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Convert IMEI to SERIAL - Đổi IMEI ra SERIAL # Server 2 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
Convert SERIAL to IMEI - Đổi SERIAL ra IMEI # Server 1 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Convert SERIAL to IMEI - Đổi SERIAL ra IMEI # Server 2 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
8

Check HTC/LG/Sony Info.....Kiểm tra thông tin đt LG,HTC,SamSung...

Loại Thời gian giao hàng Giá
Check Huawei Info - Kiểm tra thông tin máy Huawei 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.35
Check Info HTC - Kiểm tra thông tin máy HTC 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.4
Check LG Info - Kiểm tra thông tin máy LG 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.2
Check Motorola Info - Kiểm tra thông tin máy Motorola 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.3
Check Nokia Info - Kiểm tra thông tin máy Nokia 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.4
Check Samsung Info - Kiểm tra thông tin máy Samsung 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $0.25
Check Sony Info - Kiểm tra thông tin máy Sony 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.4
9

HTC/LG Unlock Code - Mở mạng dt HTC/LG

Loại Thời gian giao hàng Giá
HTC 2009 > 2017 5-15 Miniutes 5-15 Miniutes $2.4
HTC Super World Wide (Newest Model) 10-20 Miniutes 10-20 Miniutes $7
HTC World Wide Lastest Database 2018 (Not Found Service) 10-30 Miniutes 10-30 Miniutes $3.5
LG World Wide (All levels) 5-20 Miniutes 5-20 Miniutes $5.95
LG World Wide Not Found Service 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $8.5
10

Mở mạng dt Android T-Mobile/MetroPCS

Loại Thời gian giao hàng Giá
Check MetroPCS SimLock Status - Kiểm tra Simlock MetroPCS App (Không phải unlock) 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $0.15
MetroPCS USA Android Offical Unlock - Mobile Device Unlock App 1-7 days 1-7 days $31
11

Apple Bypass MDM - Gỡ tài khoản MDM Cty/Trường học iPhone/iPad

Loại Thời gian giao hàng Giá
Apple MDM Bypass (iOS12) - Mở khóa tạm thời MDM Lock iPhone/iPad bằng SERIAL (Hỗ trợ iOS12) 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $2.8
Apple MDM Bypass (iOS13) Mở khóa tạm thời MDM Lock iPhone/iPad bằng SERIAL (Hỗ trợ iOS13) Có Bảo hành 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $20
Check MDM ON/OFF - Kiểm tra máy iPhone/iPad khóa MDM bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
12

Dịch vụ dt Xiaomi

Loại Thời gian giao hàng Giá
Check Xiaomi Info - Kiểm tra thông tin máy Xiaomi 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Check Xiaomi ON/OFF - Kiểm tra Xiaomi ON/OFF + Account Linked (Hỗ trợ All Model) - Không phải unlock 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $0.15
Gỡ bỏ tài khoản Xiaomi MiCloud máy Vietnam (Hỗ trợ All Model) 1-7 days 1-7 days $24
Remove Xiaomi Account (All Model/All Country) - Gỡ bỏ Tài khoản Xiaomi MiCloud Sạch (Hõ trợ All Model - All Country) 5-15 days 5-15 days $26.31
13

Mở mạng Huawei Network

Loại Thời gian giao hàng Giá
Huawei FRP by IMEI - Mở khóa tài khoản Google máy Huawei (ALL MODEL) 6-24H (Sat/Sun OFF) 6-24 Hours 6-24 Hours $10
Huawei Network Code Unlock - Mở mạng Huawei Factory 2019 bằng code (All Level + Reset Key) 1-3 days 1-3 days $40
14

Mở mạng điện thoại SAMSUNG

Loại Thời gian giao hàng Giá
Samsung USA AT&T All Model NCK Only (S9 S9+ Supported) 1-3 days 1-3 days $19.9
Samsung USA AT&T/Cricket/Xfinity Galaxy Note 9/ J3 Top/J7 Top/S10/S10+/S10e (16digit) NCK Only 1-72 Hours 1-72 Hours $22
Samsung USA AT&T/Cricket/Xfinity Galaxy Note 9/ J3/J7/S10/S10+/S10e (16digit) All Level Code 1-48 Hours 1-48 Hours $26
15

Mở mạng điện thoại SONY

Loại Thời gian giao hàng Giá
SONY Xperia World Wide All Level Code (100%) 1-7 days 1-7 days $17.5
16

Mở mạng điện thoại Canada

Loại Thời gian giao hàng Giá
Canada Bell/Virgin - All iPhone (IMEI Sạch) 1-72 Hours 1-72 Hours $4.5
Canada Bell/Virgin - All iPhone (SEMI PREMIUM) 1-3 days 1-3 days $14
Canada Bell/Virgin - Tính Code 1-3 days 1-3 days $6.5
Canada MTS - All iPhone (IMEI Sạch) 1-5 days 1-5 days $14
Canada Roger/Fido - Tính Code 1-48 Hours 1-48 Hours $3.9
Canada Rogers/Fido - All iPhone (IMEI Sạch) 1-48 Hours 1-48 Hours $2.5
Canada SaskTel - All iPhone (IMEI Sạch) 1-5 days 1-5 days $12.5
Canada Telus - Tính code (NCK Only) 1-48 Hours 1-48 Hours $4.9
Canada Telus/Koodo - All iPhone (IMEI Sạch) 1-48 Hours 1-48 Hours $4.5
Canada VideoTron - All iPhone (IMEI Sạch) 1-3 days 1-3 days $9.9
17

Mở mạng điện thoại Úc (AUSTRALIA)

Loại Thời gian giao hàng Giá
AU Vodafone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ (IMEI Sạch) 1-12 Hours 1-12 Hours $4
Australia Telstra - iPhone 4/4s/5/5s/5c/6/6+/6s/6s+/7/7+/8/8+/X (IMEI Sạch) 1-3 days 1-3 days $11
Optus - 4,4s,5,5c,5s,6,6+,6s,6s+,SE (IMEI Sạch) 1-12 Hours 1-12 Hours $4
Optus - ALL BRANDS + ALL IPHONE (Máy sạch/Hợp đồng) 1-3 days 1-3 days $17
Vodafone - ALL BRANDS + ALL IPHONE (Máy sạch/Hợp đồng) 1-3 days 1-3 days $15
18

Mở mạng điện thoại USA AT&T

Loại Thời gian giao hàng Giá
USA AT&T - 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/5SE/7/7+/8/8+/X (Active Line & IMEI Issue On AT&T Network) 3-10 days 3-10 days $28
USA AT&T - Xr/Xs/Xs Max (Active Line/IMEI Active Other/IMEI Issue On AT&T Network) 1-48 Hours 1-48 Hours $33
USA AT&T - iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max (Active Line & IMEI Issue On AT&T Network) 1-48 Hours 1-48 Hours $32.98
USA AT&T - iPhone 4/5/5s/6/6p/6s/6sp/7/7p/8/8p/X (Request In Progress By Other Party) 1-10 days 1-10 days $45
USA AT&T - iPhone Xr/Xs/Xs Max (Request In Progress By Other Party) 1-10 days 1-10 days $61.4
USA AT&T - iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max (Request In Progress By Other Party) 1-10 days 1-10 days $74.56
USA AT&T - 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/5SE/7/7+/8/8+/X (Already Processing / IMEI Active Other / Not Found / Not Eligible) 3-10 days 3-10 days $26
19

Mở mạng iPhone (US GSM/EMEA/Australia & NZ Service/APAC..)

Loại Thời gian giao hàng Giá
AUSTRALIA & NZ Service - iPhone All Models 1-3 days 1-3 days $9.9
Claro Puerto Rico All Countries (Latin + South America) - 3Gs,4,4s,5,5c,5s,6,6+,6s,6s+,SE,7,7+,8,8+,X,Xr,Xs,Xs Max 1-5 days 1-5 days $34.5
iPhone EMEA Service 4/4s/5/5s/5c/5SE/6/6+/6s/6s+/7/7+/8/8+/X/Xr/Xs/Xs Max (Premium) 12-24 Hours 12-24 Hours $5.9
Powered by Dhru Fusion