Dịch vụ IMEI

Dịch vụ IMEI

0

Kiểm tra Sạch/Nợ cước/Báo mất

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra Canada Telus Clean/Blacklist 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.09
Kiểm tra Japan Japan Softbank Clean/Blacklist 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
Kiểm tra USA Cricket Clean/Blacklist/Unlock Eligible 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
Kiểm tra máy có Blacklist hay không bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
Kiểm tra United Kingdom Sạch/Báo mất bằng IMEI 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $0.15
Kiểm tra T-Mobile Sạch/Nợ cước/Báo mất máy # S1 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Kiểm tra T-Mobile Sạch/Nợ cước/Báo mất # S2 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.09
Kiểm tra Sprint Sạch/Nợ cước/Báo mất # S1 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Kiểm tra Sprint Sạch/Nợ cước/Báo mất # S2 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.25
Kiểm tra Verizon Sạch/Nợ cước/Báo mất 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.1
Kiểm tra AT&T Sạch/Nợ cước/Báo mất máy + Tự unlock (iPhone & Generic) 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.65
1

Kiểm tra thông tin máy Apple

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra tổng quát máy Apple - Check All-in-one (Pro Check) 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.18
Kiểm tra tổng quát máy Apple - Check All-in-one (Simple Check) 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.13
Kiểm tra iPhone/iPad kích hoạt hay chưa bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.11
Kiểm Tra Model/Dung Lượng/Màu Sắc bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.03
Kiểm tra hạn bảo hành iPhone/iPad bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
Kiểm tra tổng quát máy Apple bằng IMEI 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Kiểm tra tổng quát máy Apple (Tiếng Việt) bằng IMEI 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.3
2

Kiểm tra iCloud ON/OFF

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra iCloud On/Off + Model bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.04
Kiểm tra iCloud On/Off bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.03
3

Kiểm tra iCloud Clean/Lost

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra iCloud Sạch/Báo mất + Model bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.07
Kiểm tra iCloud Sạch/Báo mất bằng IMEI 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
Kiểm tra iCloud Sạch/Báo mất bằng SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
4

Kiểm tra nhà mạng/SimLock

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra nhà mạng + Lock/Quốc tế + FMI + iCloud bằng IMEI 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.15
Kiểm tra nhà mạng + Lock/Quốc tế + Hạn Bảo Hành bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.14
Kiểm tra nhà mạng + Lock/Quốc tế bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Kiểm tra SIM Lock/Quốc tế bằng IMEI/SERIAL #S1 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.08
Kiểm tra SIM Lock/Quốc tế bằng IMEI/SERIAL #S2 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
5

Thông tin Wifi/Blutooth - Serial để gỡ iCloud iPad

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra thông tin ổ cứng iPhone/iPad 1-48 Hours 1-48 Hours $6.5
Serial + WF + BT - Serial gỡ iCloud iPad - CPU A5/A6 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $2.2
Serial + WF + BT - Serial gỡ iCloud iPad - CPU A7 (All CPU) 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $3.5
Serial + WF + BT - Serial gỡ iCloud iPad - CPU A8/A9/A10 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $2.8
6

Kiểm tra GSX + nơi bán iPhone/iPad

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra nơi bán ra(Sold by) iPhone/iPad bằng IMEI/SERIAL 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $1.5
Kiểm tra nơi bán iPhone/iPad bằng IMEI/SERIAL (Dịch vụ chậm) 1-48 Hours 1-48 Hours $0.9
7

Đổi IMEI ra SERI và ngược lại

Loại Thời gian giao hàng Giá
Đổi IMEI ra SERIAL # Server 1 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Đổi IMEI ra SERIAL # Server 2 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
Đổi SERIAL ra IMEI # Server 1 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Đổi SERIAL ra IMEI # Server 2 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.05
8

Kiểm tra thông tin đt LG,HTC,SamSung...

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra thông tin máy HTC 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.4
Kiểm tra thông tin máy Huawei 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.35
Kiểm tra thông tin máy LG 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.2
Kiểm tra thông tin máy Motorola 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.3
Kiểm tra thông tin máy Nokia 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.4
Kiểm tra thông tin máy Samsung 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $0.25
Kiểm tra thông tin máy Sony 1-15 Miniutes 1-15 Miniutes $0.4
9

Mở mạng dt HTC/LG

Loại Thời gian giao hàng Giá
HTC 2009 > 2017 5-15 Miniutes 5-15 Miniutes $2.4
HTC Super World Wide (Newest Model) 10-20 Miniutes 10-20 Miniutes $7
HTC World Wide Lastest Database 2018 (Not Found Service) 10-30 Miniutes 10-30 Miniutes $3.5
LG World Wide (All levels) 5-20 Miniutes 5-20 Miniutes $5.95
LG World Wide Not Found Service 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $8.5
10

Kiểm tra SimLock Android T-Mobile/MetroPCS

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra Simlock MetroPCS App (Không phải unlock) 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $0.12
Kiểm tra Simlock T-Mobile App PRO (Không phải unlock) 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.17
11

Apple Bypass MDM - Gỡ tài khoản MDM Cty/Trường học iPhone/iPad

Loại Thời gian giao hàng Giá
Mở khóa Apple MDM Bypass iPhone/iPad bằng SERIAL (Hỗ trợ iOS12) 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $2.8
Mở khóa Apple MDM Bypass iPhone/iPad bằng SERIAL (Hỗ trợ iOS13) Có Bảo hành 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $20
12

Dịch vụ dt Xiaomi

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra thông tin máy Xiaomi 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes $0.12
Kiểm tra Xiaomi ON/OFF + Account Linked (Hỗ trợ All Model) - Không phải unlock 1-10 Miniutes 1-10 Miniutes $0.15
13

Mở mạng Huawei Network

Loại Thời gian giao hàng Giá
Huawei FRP by IMEI (ALL MODEL) 1-20 Phút 1-20 Hours 1-20 Hours $27
14

Mở mạng điện thoại SAMSUNG

Loại Thời gian giao hàng Giá
Samsung USA All Model 2018 (Up to Note 9) (AT&T/Cricket/Spectrum/Xfinity) 1-72 Hours 1-72 Hours $18
Samsung USA All Model 2019 (Up to Note 10) (AT&T/Cricket/Spectrum/Xfinity) 1-48 Hours 1-48 Hours $21
Samsung USA AT&T All Model NCK Only (S9 S9+ Supported) 1-3 days 1-3 days $19.9
15

Mở mạng điện thoại Canada

Loại Thời gian giao hàng Giá
Canada Bell/Virgin - All iPhone (IMEI Sạch) 1-72 Hours 1-72 Hours $4.5
Canada Bell/Virgin - All iPhone (SEMI PREMIUM) 1-3 days 1-3 days $10
Canada Bell/Virgin - Tính Code 1-3 days 1-3 days $6.5
Canada Roger/Fido - Tính Code 1-48 Hours 1-48 Hours $3.9
Canada Rogers/Fido - All iPhone (IMEI Sạch) 1-48 Hours 1-48 Hours $2.5
Canada Telus - Tính code (NCK Only) 1-48 Hours 1-48 Hours $4.9
Canada Telus/Koodo - All iPhone (IMEI Sạch) 1-48 Hours 1-48 Hours $4.5
16

Mở mạng iPhone Nhật

Loại Thời gian giao hàng Giá
AU KDDI - iPhone 6s/6sp/7/7p/8/8p/X/Xr/Xs/Xs Max/11/11 pro/11 Pro Max (Clean/Unpaid,Activated 101days) 1-7 days 1-7 days $64.4
DOCOMO - iPhone 6s/6s+/7/7+/8/8+/X/Xr/Xs/Xs Max (IMEI Sạch 100% thành công) 1-24 Hours 1-24 Hours $5
DOCOMO - iPhone X/Xr/Xs/Xs Max/11/11 Pro/11 Pro Max (SEMI PREMIUM 99%) 1-24 Hours 1-24 Hours $15
17

Mở mạng điện thoại Úc (AUSTRALIA)

Loại Thời gian giao hàng Giá
AU Vodafone 4/4s/5/5c/5s/6/6+ (IMEI Sạch) 1-12 Hours 1-12 Hours $4
Australia Telstra - iPhone 4/4s/5/5s/5c/6/6+/6s/6s+/7/7+/8/8+/X (IMEI Sạch) 1-3 days 1-3 days $11
Optus - 4,4s,5,5c,5s,6,6+,6s,6s+,SE (IMEI Sạch) 1-12 Hours 1-12 Hours $4
Optus - ALL BRANDS + ALL IPHONE (Máy sạch/Hợp đồng) 1-3 days 1-3 days $17
Vodafone - ALL BRANDS + ALL IPHONE (Máy sạch/Hợp đồng) 1-3 days 1-3 days $15
18

Mở mạng điện thoại USA AT&T

Loại Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra AT&T iPhone Sạch/Nợ cước/Báo mất + Tự unlock (1-60 phút) 1-60 Miniutes 1-60 Miniutes $0.55
19

Mở mạng iPhone (US GSM/EMEA/Australia & NZ Service/APAC..)

Loại Thời gian giao hàng Giá
AUSTRALIA & NZ Service - iPhone All Models 1-3 days 1-3 days $9.9
Claro Puerto Rico All Countries (Latin + South America) - 3Gs,4,4s,5,5c,5s,6,6+,6s,6s+,SE,7,7+,8,8+,X,Xr,Xs,Xs Max 1-5 days 1-5 days $28
iPhone EMEA Service 4/4s/5/5s/5c/5SE/6/6+/6s/6s+/7/7+/8/8+/X/Xr/Xs/Xs Max (Premium) 12-24 Hours 12-24 Hours $5.9
Powered by Dhru Fusion